O nas

Magazyn „Nasz Płock”, którego edytorem jest Wydawnictwo Marow – Jan Bolesław Nycek, ukazuje się na rynku wydawniczym
od 2003 roku. Jest periodykiem, który s
woim zasięgiem obejmuje trzy powiaty ziemskie: gostyniński, płocki i sierpecki oraz miasto Płock. Docieramy zatem do potencjalnej populacji czytelniczej sięgającej 350 tysięcy osób. Podstawowa objętość czasopisma
to 16 stronic formatu A3, drukowane w pełnym kolorze na papierze importowanym ze Szwecji. Magazyn „Nasz Płock” kolportowany jest bezpłatnie w nakładzie przekraczającym 10 000 egzemplarzy każdej edycji. Aktualnie sieć kolportażowa liczy ponad 250 punktów
i dociera do wszystkich miast i gmin wymienionych wyżej powiatów. Część nakładu rozpowszechniana jest poza regionem płockim.
W wyjątkowych przypadkach egzemplarze bieżące i archiwalne można otrzymać w siedzibie redakcji. Ponadto kolejne wydania „Naszego Płocka” dostępne są w zakładce Archiwum.
Problematyką wiodącą magazynu „Nasz Płock" są zagadnienia społeczne, polityczne, gospodarcze, spółdzielcze, kulturalne i sportowe. Zespół redakcyjny za swoją misję przyjął kreację pozytywną miasta Płocka i regionu płockiego. Dotyczy to zarówno działań samorządowych, jak też indywidualnych poczynań osób, decydujących o kształcie tego regionu. W uzasadnionych przypadkach posługujemy się przedrukami z prasy i magazynów ogólnokrajowych.

Wydawnictwo Marow jest także wydawcą „M4. Międzyosiedlowego Magazynu Mieszkańców Płocka”. Czasopismo poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom spółdzielczości mieszkaniowej, urbanistyce i gospodarce przestrzennej Płocka, poradnictwu prawnemu, życiu kulturalnemu poszczególnych osiedli, prezentacji zasłużonych obywateli i integracji płocczan.  W zakładce M4 znajdują się archiwalne wydania magazynu.